jaarverslag van het centrum seksueel geweld

Jaarverslag 2017

Persbericht 25 juni 2018

Stijging cijfers van het Centrum Seksueel Geweld  

Uit het jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) blijkt dat acute slachtoffers van aanranding en verkrachting zich in toenemende mate bij het CSG melden. Vergeleken met 2016 is er in 2017 sprake van een stijging van 33%. Vorig jaar meldden zich gemiddeld 3 acute slachtoffers per dag, waaronder 1 kind. 8% van de slachtoffers zijn jongens en mannen.

Sinds januari bestaat het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in 16 regio’s. Het is dé plek voor kinderen en volwassenen die korter dan 7 dagen geleden een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt. In deze periode – ook wel de gouden week genoemd – liggen kansen op medisch, forensisch en psychologisch vlak. Door de nauwe samenwerking in het CSG tussen politie, (forensisch) artsen, verpleegkundigen en psychologen worden deze kansen optimaal benut. Slachtoffers die geen contact met politie willen kunnen ook in het CSG terecht, net als mensen die langer dan 7 dagen geleden zijn misbruikt. In 2017 meldden zich 1103 acute slachtoffers en 1521 niet-acute slachtoffers, met een piek in oktober tijdens #Metoo en de campagne periode.

Iva Bicanic, landelijk coördinator: “De neiging van slachtoffers is om direct na een aanranding of verkrachting te gaan douchen en erover te zwijgen. Ze hebben vaak last van angst, schuld en schaamte en beseffen zich mogelijk onvoldoende dat er in die eerste week kansen liggen voor hun gezondheid, de verwerking en het doen van aangifte. Onze schatting is dat wij nu maar 2% van het totaal aantal acute slachtoffers zien. Het is belangrijk dat meer mensen ons weten te vinden. Elk CSG is 24/7 bereikbaar via het gratis nummer 0800-0188. Zo kunnen we slachtoffers in een vroeg stadium helpen. Hulp binnen zeven dagen verkleint de kans op medische en psychische problemen”.

Yet van Mastrigt, zedenexpert bij het Landelijk Programma Zeden, Kinderpornografie, Kindersekstoerisme, is het eens met Bicanic over de voordelen van snel melden: “De politie heeft veel meer kans om bewijsmateriaal te vinden als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan. Bij de helft van de acute slachtoffers in het CSG doen we forensisch-medisch onderzoek met als doel sporen veiligstellen en letselduiding”.

Het eerste CSG is begin 2012 opgericht. Sindsdien zijn er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden opgericht met financiering van het Fonds Slachtofferhulp, de gemeenten, de (lagere) overheden en regionale samenwerkingspartners. Begin 2018 is het laatste CSG geopend, waarmee de landelijke uitrol naar 16 regio’s compleet is.

Einde persbericht

Voor het jaarverslag: https://www.centrumseksueelgeweld.nl/over-ons/jaarverslag2017/

Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: 

Iva Bicanic, landelijk coördinator

i.a.e.bicanic@umcutrecht.nl

088-7554113

Dagelijks melden zich nu drie acute verkrachtingsslachtoffers

Steeds meer slachtoffers geholpen in Centrum Seksueel Geweld op 15 locaties

Uit de jaarcijfers van het Centrum Seksueel Geweld blijkt dat steeds meer slachtoffers de weg vinden naar het expertisecentrum na verkrachting en aanranding. In de tweede helft van 2016 groeide het aantal geholpen slachtoffers met 30%.

Inspiratie – seksueel geweld

De psycholoog
juni 2016

Oprichter Iva Bicanic deed haar inspiratie voor het Centrum Seksueel Geweld op in diverse andere landen. In de VS maakte ze kennis met de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling, in Denemarken trof ze voor het eerst alle disciplines onder een dak voor verkrachtingsslachtoffers. In een township van Kaapstad trof zij een rape center in zijn puurste vorm: letterlijk 1 deur die tot 3 deuren leidt waarachter verschillende disciplines klaarstaan voor het slachtoffer.
Lees meer

Centra Seksueel Geweld voor acute slachtoffers

Huisarts & Wetenschap
juni 2016

Van de Nederlandse vrouwen boven de 15 jaar wordt jaarlijks 2,3% geconfronteerd met één of meer negatieve seksuele ervaringen- van de mannen is dat 0,4%. De incidentie van seksueel misbruik in de algemene bevolking is zeven tot honderd keer groter dan in huisartsenregistraties. Deze discrepantie kan ermee te maken hebben dat slachtoffers het moeilijk vinden over hun ervaringen te spreken vanwege schaamte of schuldgevoel, maar ook dat huisartsen het niet altijd eenvoudig vinden er expliciet naar te vragen.
Lees meer

Waarom in de GGZ de mensen met de grootste problemen het minst worden geholpen: de trauma-paradox

De Groene Amsterdammer
3 maart 2016

Een groot deel van de volwassen cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg lijdt onder de gevolgen van psychotrauma als gevolg van kindermishandeling. Maar vaak worden mensen met een complexe stoornis weggestuurd.
Lees meer

Vroege behandeling van slachtoffers van seksueel geweld

Cogiscope
15 januari 2016


In de werkkamer van Iva Bicanic zitten een voormalig psychomoto- risch therapeut, een (gepromoveerd) psycholoog/onderzoeker, een bestuurslid van de EMDR-vereniging, het hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren, en de coördinator van het landelijk netwerk van Centra Seksueel Geweld bij elkaar. Op één en dezelfde stoel. Bicanic heeft in haar twintigjarige carrière veel bereikt. Ze studeerde bewegingswetenschappen en deed vervolgens de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In 2014 promoveerde ze op het onderwerp verkrachting en recent heeft ze de opleiding tot specialist klinisch psycholoog afgerond.
Lees meer